Obchodzimy 90-lecie Powiatu Plesze-
wskiego, które łączymy z rocznicą
powstania wielkopolskiego i odzy-
skania niepodległości. Wspominamy
wydarzenia 1918 i 1919 roku,
kultywując polską tożsamość Powiatu Pleszewskiego.

   Ale sięgamy też dalej. Do samych początków. Powiat Pleszewski (Kreis Pleschen) powstał po Kongresie Wiedeńskim w 1818 roku - 190 lat temu.
   Było tow czasach zaboru pruskiego. Chcemy przypomnieć historię powiatu, który w XIX w. liczył ponad tysiąc kilometrów kwadratowych, oprócz Pleszewa obejmował także Kotlin, Jarocin, Mieszków i Nowe Miasto nad Wartą. Kilkakrotnie zmieniał swoje granice.
   Dwukrotnie znikał z mapy administracyjnej: w 1932 r. do 1955 r., potem w 1975 r., gdy w PRL-u zlikwidowano powiaty.
   A mimo to odrodził się w 1999 r.

Oto historia Powiatu Pleszewskiego ...

© 2008 Starostwo Powiatowe w Pleszewie

www.pleszew.starostwo.gov.pl